Albrecht Katharina Dipl.-Pharmazeutin
Altenbach Johannes Prof. Dr.-Ing. habil.
Arlt Fritz Oberst a.D.
Artelt Karl Dipl.-Gesellschaftswissenschaftler
Asmus Helmut Prof. Dr. sc. phil.